Ťažba nerastov z morského dna

Ťažba nerastov z morského dna

Ťažba nerastov z morského dna

Ťažba nerastov z morského dna

O čo ide?

Činný komín hydrotermálneho prieduchu chrliaci hydrotermálnu tekutinu. So súhlasom Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (Fotogaléria NOAA:

Podľa odhadov sa na dne oceánov nachádza veľké množstvo nerastov. Ťažba z morského dna sa týka získavania týchto nerastov s cieľom:

  • zaistiť bezpečnosť dodávok energie, ako aj
  • zaplniť dieru na trhu, kde recyklácia nie je možná alebo vhodná, prípadne záťaž na pozemské bane je privysoká.

Prečo opatrenia na úrovni EÚ?

V rámci EÚ je do podmorskej ťažby zahrnutých mnoho organizácií, ktoré pôsobia ako poskytovatelia technológií alebo prevádzkovatelia baní. Aj keď ide o malé odvetvie, má veľký potenciál vytvárať udržateľný rast a pracovné miesta pre budúce generácie.

Avšak nedostatok poznatkov o hlbokomorskom prostredí si vyžaduje starostlivý prístup. Európska komisia je preto zapojená do viacerých štúdií a projektov zameraných na objasnenie výhod, nedostatkov a chýbajúcich poznatkov súvisiacich s týmto typom ťažby.

Oficiálne dokumenty

Ďalšie informácie

Výskum

Námorné záležitosti