Exploatarea minieră a fundului mării

Exploatarea minieră a fundului mării

Exploatarea minieră a fundului mării

Exploatarea minieră a fundului mării

Ce se înţelege prin exploatarea minieră a fundului mării?

Coşul unui izvor hidrotermal activ împroşcând fluide hidrotermale. Imagine oferită prin amabilitatea Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (NOAA Photo Library: expl1373)

Cantitatea de minerale care se află pe fundul oceanului este, teoretic, substanţială. Prin exploatarea minieră a fundului mării se urmăreşte extracţia acestor minerale:

  • pentru a garanta siguranţa aprovizionării şi
  • pentru a acoperi nevoile pieţei când reciclarea nu este posibilă ori adecvată sau când presiunea asupra minelor terestre este prea mare.

De ce este nevoie de intervenţia UE?

Numeroase organizaţii din UE sunt în prezent implicate în activităţi de exploatare a fundului mării, atât în calitate de furnizori de tehnologie, cât şi în calitate de operatori minieri. În ciuda dimensiunilor sale reduse, acest sector are potenţialul necesar pentru a genera dezvoltare durabilă şi locuri de muncă pentru generaţiile viitoare.

Însă, întrucât dispunem de cunoştinţe limitate cu privire la mediul marin de mare adâncime, avem nevoie de o abordare precaută. De aceea, Comisia Europeană ia parte la numeroase studii şi proiecte al căror scop este să ofere răspunsuri la întrebările legate de beneficiile, dezavantajele şi deficienţele de cunoştinţe asociate acestui tip de minerit.

Documente oficiale

Informaţii suplimentare

Cercetare

Afaceri maritime