Gospodarka morska

Wydobycie surowców z dna morskiego

Wydobycie surowców z dna morskiego

Wydobycie surowców z dna morskiego

Na czym polega wydobycie surowców z dna morskiego?

Aktywny hydrotermalny komin, z którego wydobywa się hydrotermalna ciecz. Zdjęcie opublikowano za pozwoleniem Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (Fototeka NOAA: expl1373)

Złoża minerałów mogą zajmować duży obszar dna oceanicznego. Wydobycie surowców z dna morskiego służy:

  • zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw
  • wypełnieniu luk w rynku w przypadkach, gdy recykling jest niemożliwy lub nie jest dobrym rozwiązaniem bądź też gdy zapotrzebowanie na złoża z tradycyjnych, podziemnych kopalni przekracza ich możliwości wydobywcze.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Wiele organizacji z UE prowadzi obecnie działalność związaną z wydobyciem surowców z dna morskiego. Są to zarówno dostawcy technologii, jak i same podmioty prowadzące działalność wydobywczą. Mimo że jest to niewielki sektor, dysponuje on dużym potencjałem, jeśli chodzi o generowanie trwałego wzrostu i tworzenie miejsc pracy.

Jednak ponieważ nie wiemy zbyt wiele o głębinach morskich, konieczne jest zachowanie ostrożności. Dlatego też Komisja Europejska uczestniczy w wielu różnych badaniach i projektach, których celem jest przeanalizowanie mocnych i słabych stron tego rodzaju wydobycia oraz luk w wiedzy na ten temat.

Oficjalne dokumenty

Więcej informacji

Badania naukowe

Gospodarka morska