Affarijiet marittimi

Il-minjieri f’qiegħ il-baħar

Il-minjieri f’qiegħ il-baħar

Il-minjieri f’qiegħ il-baħar

X'inhu?

Ċumnija ventilatur idrotermali attiva tobżoq il-fluwidi idrotermali. Ħajr tar-ritratt lill-Esplorazzjoni Sottomarina "Ring of Fire 2006", Programm NOAA Vents. (Librerija tar-Ritratti NOAA: expl1373)

Il-kwantità ta’ minerali li jokkupaw il-qiegħ tal-oċean huwa potenzjalment kbar. It-tħaffir f'minjieri f’qiegħ il-baħar jikkonċerna l-ksib ta’ dawn il-minerali li:

  • jżgura s-sigurtà tal-provvista; kif ukoll
  • jimla’ lakuna fis-suq fejn jew ir-riċiklaġġ ma jkunx possibbli jew adegwat, jew il-piż fuq il-minjieri terrestri jkun kbir wisq.

Għaliex azzjoni fil-livell tal-UE?

Ħafna organizzazzjonijiet fl-UE huma attwalment involuti f’attivitajiet ta' minjieri f’qiegħ il-baħar, kemm bħala fornituri ta’ teknoloġija kif ukoll bħala operaturi tal-minjieri. Is-settur, għalkemm żgħar, ġie identifikat li għandu l-potenzjal li jiġġenera tkabbir u impjiegi sostenibbli għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Madankollu, in-nuqqas ta’ għarfien dwar l-ambjent tal-baħar fond ifisser li rridu metodu mimli reqqa. Għaldaqstant, il-Kummissjoni Ewropea hi involuta f’varjetà ta’ studji u proġetti mmirati lejn l-iżvelar ta' benefiċċji, żvantaġġi u nuqqasijiet fl-għarfien assoċjati ma’ dan it-tip ta’ xogħol fil-minjieri.

Dokumenti uffiċjali

Iktar tagħrif

Riċerka

Affarijiet marittimi