Jūrlietas

Izrakteņu ieguve jūrā

Izrakteņu ieguve jūrā

Izrakteņu ieguve jūrā

Kas ir izrakteņu ieguve jūrā?

Aktīva hidrotermiskā atvere, no kuras izplūst hidrotermiskais šķidrums. Attēls ievietots ar okeānu pētniecības programmas “Submarine Ring of Fire 2006” atļauju. (NOAA fotogrāfiju krājums: expl1373)

Uzskata, ka jūras un okeāna dibenā varētu atrasties daudz derīgo izrakteņu. To ieguve ļautu:

  • nodrošināt piegādes stabilitāti,
  • segt tirgus pieprasījumu jomās, kur nav iespējama (vai nenotiek pietiekama) pārstrāde vai tiek pārāk noslogotas raktuves uz sauszemes.

Kāpēc jārīkojas ES līmenī?

Eiropas Savienībā vairākas organizācijas pašlaik nodarbojas ar derīgo izrakteņu ieguvi jūrā — gan kā tehnoloģiju izstrādātājas, gan kā atradņu operatori. Ir atzīts, ka šai pagaidām nelielajai nozarei ir potenciāls nodrošināt noturīgu izaugsmi un darbvietas nākamajām paaudzēm.

Tomēr mūsu zināšanas par vidi jūras dzelmē nav diez cik bagātas, tāpēc jārīkojas uzmanīgi. Eiropas Komisija ir iesaistījusies dažādos pētījumos un projektos, kas palīdz uzzināt, kādas priekšrocības un trūkumi ir saistīti ar izrakteņu ieguvi jūrā, un noskaidrot, kādu zināšanu trūkst.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Pētniecība

Jūrlietas