Jūrų reikalai

Iškasenų gavyba jūros dugne

Iškasenų gavyba jūros dugne

Iškasenų gavyba jūros dugne

Kas tai?

Iš aktyvios hidroterminės versmės trykštantys fluidai. Nuotrauka: 2006 m. Povandeninio ugnies žiedo ekspedicija, NOAA versmių programa. (NOAA nuotraukų biblioteka: expl1373.)

Vandenyno dugne esančių mineralų kiekis gali būti didžiulis. Vykdant iškasenų gavybą jūros dugne šie mineralai išgaunami siekiant:

  • užtikrinti patikimą tiekimą ir
  • užpildyti spragą rinkoje, kai neįmanomas arba netinkamas perdirbimas ar kai pernelyg didelė sausumos kasyklų našta.

Kodėl reikia imtis veiksmų ES lygmeniu?

Daug organizacijų ES šiuo metu užsiima su iškasenų gavyba jūros dugne susijusia veikla – ir kaip technologijų teikėjos, ir kaip kasyklų valdytojos. Nustatyta, kad nors šis sektorius ir nedidelis, jame yra galimybių užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ateities kartoms.

Tačiau mūsų jūros gelmių aplinkos žinios nepakankamos, tad reikia būti apdairiems. Todėl Europos Komisija atlieka įvairius tyrimus ir vykdo projektus, kuriais siekiama išsiaiškinti, kokia tokios gavybos nauda, trūkumai ir užpildyti su ja susijusias žinių spragas.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Moksliniai tyrimai

Jūrų reikalai