Merenpohjan kaivostoiminta

Merenpohjan kaivostoiminta

Merenpohjan kaivostoiminta

Merenpohjan kaivostoiminta

Mitä merenpohjan kaivostoiminta on?

Merenalainen hydroterminen lähde, josta meriveteen purkautuu hydrotermisiä nesteitä ja kaasuja. Kuva: Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (NOAA Photo Library: expl1373)

Merenpohjassa arvioidaan olevan huomattavia mineraaliesiintymiä. Merenpohjan kaivostoiminnalla pyritään näiden mineraalien hyödyntämiseen, jotta voidaan

  • taata keskeisten mineraalien toimitusvarmuus ja
  • vastata markkinoiden tarpeisiin silloin kun tarvittujen mineraalien kierrätys on mahdotonta tai riittämätöntä tai niiden kysyntä ylittää tavanomaisten kaivosten tuotantokyvyn.

Miksi tarvitaan EU-tason toimia?

Merenpohjan kaivostoimintaan osallistuu EU:ssa nykyisin lukuisia toimijoita joko teknologian toimittajina tai kaivostoiminnan harjoittajina. Vaikka sektori onkin pieni, sillä on mahdollista luoda kestävää kasvua ja työpaikkoja tuleville sukupolville.

Merenpohjan kaivoshankkeissa on kuitenkin edettävä varovasti, sillä syvänmeren ympäristöstä ei vielä tiedetä tarpeeksi. Euroopan komissio osallistuukin useisiin tutkimuksiin ja hankkeisiin, joiden tavoitteena on selvittää merenpohjan kaivostoiminnan hyötyjä ja haittoja. Samalla pyritään saamaan kattavaa tietoa alasta.

Viralliset asiakirjat

Lisätietoa

Tutkimus

Meriasiat