Merendus

Kaevandamine merepõhjast

Kaevandamine merepõhjast

Kaevandamine merepõhjast

Mis see on?

Tegutsev hüdrotermiline tõmbelõõr paiskab välja hüdrotermilisi vedelikke. Pilt avaldatud Submarine Ring of Fire 2006 Exploration loal, NOAA Vents Program. (NOAA fotokogu: expl1373)

Merepõhjas leiduvate maavarade hulk võib olla suur. Merepõhjast kaevandamise eesmärk on ammutada sealt maavarasid, et:

  • tagada varustuskindlus ja
  • täita lünk turul, kus taaskasutus ei ole võimalik ega otstarbekas ning koormus maapõues asuvatele maavaradele on liiga suur.

Milleks võtta meetmeid ELi tasandil?

Praegusel ajal tegelevad ELis merepõhjast kaevandamisega paljud organisatsioonid, nii tehnoloogia pakkujad kui ka kaevanduste käitajad. Kuigi asjaomane sektor on väike, on tal suur potentsiaal tekitada säästvat majanduskasvu ning luua töökohti tulevaste põlvede jaoks.

Süvamere keskkonnast teadmiste puudumise tõttu on vajalik hoolikas lähenemine valdkonnale. Seetõttu osaleb Euroopa Komisjon eri uuringutes ja projektides, mille eesmärk on heita valgust sedalaadi kaevandamisega seotud eelistele, tagasilöökidele ning lünkadele asjaomastes teadmistes.

Ametlikud dokumendid

Täiendav teave

Teadusuuringud

Merendus