Maritime anliggender

Havminedrift

Havminedrift

Havminedrift

Hvad er havminedrift?

 expl1373)

Der findes potentielt store mængder af mineraler i havbunden. Havminedrift beskæftiger sig med udvinding af disse mineraler med henblik på at:

  • sikre forsyningssikkerheden og
  • udfylde hullerne på markedet, når genanvendelse enten ikke er mulig eller hensigtsmæssig, eller når byrden på de landlige miner er for stor.

Hvorfor handling på EU-niveau?

Flere organisationer på i EU beskæftiger sig i øjeblikket med havmineaktiviteter, både i forbindelse med levering af teknologi og minedrift. Selv om sektoren er lille, har den potentiale til at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse for de kommende generationer.

Vores manglende kendskab til forholdene i havdybet kræver dog en forsigtig tilgang. Europa-Kommissionen er derfor i færd med en lang række undersøgelser og projekter, der sigter mod at kaste lys over fordele, ulemper og vores manglende kendskab i forbindelse med denne type minedrift.

Officielle dokumenter

Læs mere

Forskning

Maritime anliggender