Těžba surovin z mořského dna

Těžba surovin z mořského dna

Těžba surovin z mořského dna

Těžba surovin z mořského dna

O co se jedná?

Činný komín hydrotermálního průduchu chrlící horkou kapalinu. S laskavým svolením Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (Fotobanka NOAA: expl1373)

Na oceánském dně se potenciálně ukrývá velké množství ložisek nerostných surovin. Těžba z mořského dna se zabývá jejich dobýváním za účelem:

  • zajištění spolehlivosti dodávek surovin a
  • zaplnění mezery na trhu, pokud není možné nebo vhodné suroviny recyklovat, případně pokud je zátěž na pozemní ložiska vysoká.

Proč jsou potřeba opatření na úrovni EU?

Těžbě z podmořských ložisek se v EU v současnosti věnuje řada organizací – od dodavatelů technologií po těžební společnosti. I když je toto odvětví malé, přesto má velký potenciál generovat udržitelný růst a vytvářet pracovní příležitosti pro budoucí generace.

Kvůli našim omezeným znalostem o hlubokomořském prostředí však musíme postupovat s maximální opatrností. Evropská komise proto zadala několik studií a účastní se řady projektů, které mají za cíl osvětlit přínosy, nevýhody a mezery ve znalostech týkajících se tohoto typu těžby.

Úřední dokumenty

Další informace

Výzkum

Námořní záležitosti