Havsfrågor

Regionala havsområdesstrategier

Regionala havsområdesstrategier

Regionala havsområdesstrategier

Atlanten, Medelhavet, Nordsjön, Norra ishavet, Svarta havet och Östersjön – varje havsområde är unikt och kräver en egen strategi.

Havspolitiken främjar tillväxt- och utvecklingsstrategier för EU:s stora havsområden för att utnyttja områdenas tillgångar och åtgärda deras problem, t.ex. klimatförändringar i Arktis, potentiella förnybara energiresurser i Atlanten, havsföroreningar och sjösäkerhet.