Afaceri maritime

Strategii regionale privind bazinele maritime

Strategii regionale privind bazinele maritime

Strategii regionale privind bazinele maritime

Când vorbim de Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Mediterană, Marea Nordului, Oceanul Atlantic sau Oceanul Arctic, vorbim de zone unice, care trebuie tratate individual, în funcţie de circumstanţele specifice.

De aceea, politica maritimă promovează strategii de dezvoltare şi creştere economică adaptate punctelor tari şi slabe ale fiecărei regiuni maritime, abordând aspecte diverse - de la impactul schimbărilor climatice asupra zonei arctice şi posibilitatea de a utiliza Oceanul Atlantic ca sursă de energie regenerabilă, până la problemele legate de poluarea apelor şi siguranţa maritimă.