Affarijiet marittimi

Strateġiji reġjonali tal-baċiri tal-baħar

Strateġiji reġjonali tal-baċiri tal-baħar

Strateġiji reġjonali tal-baċiri tal-baħar

Il-Baħar Baltiku, il-Baħar l-Iswed, il-Mediterran, il-Baħar tat-Tramuntana, l-Atlantiku u l-Oċean Artiku – kull reġjun marittimu hu uniku u jimmeritalu strateġija adattata perfettament għalih.

Il-politika marittima tippromwovi l-istrateġiji tat-tkabbir ekonomiku u tal-iżvilupp li jesplojtjaw is-saħħa u jindirizzaw id-dgħufijiet ta' kull reġjun kbir marittimu fl-UE: mit-tibdil tal-klima tal-Artiku sal-potenzjal ta' enerġija rinnovabbli tal-Atlantiku, għall-problemi tat-tniġġis tal-baħar u l-oċean, u s-sikurezza marittima.