Jūrlietas

Jūras baseinu reģionālās stratēģijas

Jūras baseinu reģionālās stratēģijas

Jūras baseinu reģionālās stratēģijas

Baltijas jūra, Melnā jūra, Ziemeļjūra, Atlantijas okeāns, Vidusjūra, Melnā jūra, Ziemeļu Ledus okeāns — katrs jūras reģions ir unikāls un katram ir vajadzīga sava, pielāgota stratēģija.

Jūrlietu politika sekmē izaugsmes un attīstības stratēģijas, kuras veicina katra Eiropas Savienības lielā jūras reģiona priekšrocības un risina trūkumus, sākot no klimata pārmaiņām Arktikā un Atlantijas potenciāla atjaunīgo enerģiju jomā un beidzot ar jūru un okeānu piesārņojuma problēmām un jūras transporta drošumu.