Jūrų reikalai

Regioninės jūrų baseinų strategijos

Regioninės jūrų baseinų strategijos

Regioninės jūrų baseinų strategijos

Kiekvienas jūros regionas – Baltijos, Juodosios, Viduržemio ir Šiaurės jūrų, Atlanto ir Arkties vandenynų – unikalus ir jam turi būti parengta speciali strategija.

Jūrų politika remiamos augimo ir vystymosi strategijos, kuriomis siekiama išnaudoti kiekvieno didelio ES jūros regiono privalumus ir šalinti trūkumus. Nagrinėjami tokie klausimai, kaip klimato kaitos poveikis Arkties regionui, atsinaujinančiosios energijos potencialas Atlanto regione, jūrų ir vandenynų taršos problemos, jūrų saugumas ir kt.