θαλάσσια πολιτική

Περιφερειακές στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Περιφερειακές στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Περιφερειακές στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Η Βαλτική Θάλασσα, ο Εύξεινος Πόντος, η Μεσόγειος Θάλασσα, η Βόρεια Θάλασσα, ο Ατλαντικός Ωκεανός και ο Αρκτικός Ωκεανός - κάθε θαλάσσια περιοχή είναι μοναδική και δικαιούται μια κατάλληλα προσαρμοσμένη στρατηγική.

Η θαλάσσια πολιτική προωθεί στρατηγικές οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες κάθε ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής στην ΕΕ: από την κλιματική αλλαγή στην Αρκτική έως το δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας στον Ατλαντικό, τα προβλήματα ρύπανσης των θαλασσών και των ωκεανών και τη θαλάσσια ασφάλεια.