Námořní záležitosti

Regionální strategie pro jednotlivé oblasti moří a oceánů

Regionální strategie pro jednotlivé oblasti moří a oceánů

Regionální strategie pro jednotlivé oblasti moří a oceánů

Baltské, Černé, Středozemní nebo Severní moře, Atlantský či Severní ledový oceán – každá z těchto oblastí je specifická, a proto musí existovat speciální strategie, jak ji využívat.

Námořní politika podporuje strategie růstu a rozvoje, které stavějí na silných stránkách té které oblasti moří a oceánů EU a potlačují její slabiny: může jít o změnu klimatu (u Severního ledového oceánu) nebo o potenciál obnovitelných zdrojů energií (Atlantský oceán), ale také problémy se znečištěním nebo námořní bezpečností.