морско дело

Регионални стратегии за морските басейни

Регионални стратегии за морските басейни

Регионални стратегии за морските басейни

Балтийско море, Черно море, Средиземно море, Северно море, Атлантическият океан и Северният ледовит океан - всеки морски район е уникален и заслужава съобразена с него стратегия.

Политиката в областта на морското дело насърчава стратегии за растеж и развитие, които използват силните страни и обръщат внимание на слабостите на всеки голям морски район в ЕС: от изменението на климата в Арктика до потенциала на Атлантическия океан в областта на възобновяемата енергия, проблемите на замърсяването на моретата и океаните и морската безопасност.