Affari marittimi

Strategia privind bazinul maritim al Mării Negre

Strategia privind bazinul maritim al Mării Negre

Strategia privind bazinul maritim al Mării Negre

Black Sea

Marea Neagră este înconjurată de 6 țări, două dintre ele fiind state membre ale UE (România și Bulgaria). Pentru o mai bună coerență și coordonare a sectoarelor-cheie din economia albastră a acestor țări, Comisia Europeană facilitează dialogul cu părțile interesate din mediul public și privat, consolidează capacitățile acestora și sprijină cooperarea în domeniul marin și maritim.

Primul dialog cu părțile interesate din Bulgaria și România (organizat în 2011, pe tema politicii maritime integrate) și Conferința la nivel înalt a părților interesate din bazinul Mării Negre (desfășurată în 2014 la București, în România) s-au bucurat de succes. De aceea, Comisia Europeană și specialiștii și întreprinderile din sectorul maritim din bazinul Mării Negre au decis să se întâlnească din nou pentru a discuta despre modalitățile prin care își pot valorifica la maximum potențialul, aducând în același timp beneficii sociale și economice durabile în zonele de coastă. Așa s-a născut cea de-a doua conferință dedicată părților interesate din bazinul Mării Negre, care a avut loc în martie 2015 la Sofia, în Bulgaria.

Între timp se efectuează și o misiune de analiză (un studiu de fezabilitate) prin care se evaluează situația afacerilor maritime în țările de coastă și se propun liniile de bază ale unui proiect de cooperare zonală pentru o mai bună informare cu privire la politica maritimă integrată și pentru consolidarea capacității actorilor din sectorul public. A fost elaborat un document de reflecție care se află în prezent în dezbaterea țărilor de coastă și a organizațiilor regionale.

În plus, Comisia Europeană sprijină eforturile a peste zece institute de cercetare și organisme publice care încearcă să pună în comun datele colectate în ultimii ani, pentru a crea o hartă digitală unică a fundului Mării Negre care să includă aspecte legate de geologie, habitate, floră și faună. O primă versiune a hărții ar urma să apară în 2016.

Au fost comandate studii care să identifice domeniile în care se poate coopera mai eficient și să analizeze potențialul clusterelor maritime. Rezultatele au fost publicate și pot fi consultate pe site-ul Forumului maritim (a se vedea mai jos). Ca parte a acțiunilor subsecvente, au fost deja publicate două cereri de propuneri.

Cooperarea regională

Sinergia Mării Negre” este o inițiativă lansată de UE pentru a încuraja cooperarea regională cu și între țările care au ieșire la Marea Neagră. Ea a fost concepută sub forma unui cadru flexibil, care să asigure o mai mare coerență și să faciliteze furnizarea de orientări și o abordare mai integrată.  În 2015, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană au emis un document comun de lucru al serviciilor Comisiei, având ca subiect implementarea inițiativei „Sinergia Mării Negre” în perioada 2009-2014. Acesta prezintă pe scurt progresele înregistrate în principalele domenii de cooperare în regiunea Mării Negre, printre care se numără și politica maritimă integrată.
 
UE are și statutul de observator în două organizații regionale:

Finanțare pentru proiectele privind Marea Neagră

Proiectele finanțate de UE care au legătură cu aspectele marine și maritime se regăsesc în numeroase domenii de politică și beneficiază de finanțare din diverse fonduri europene. Sprijinul financiar pentru acțiunile din această regiune se acordă în special prin Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) și Instrumentul european de vecinătate (IEV).

Acesta din urmă finanțează Programul operațional comun pentru bazinul Mării Negre (2007-2013), al cărui scop este să contribuie la consolidarea dezvoltării sociale și economice durabile a regiunii.

Programul are trei obiective specifice:

  • promovarea dezvoltării economice și sociale durabile în zonele de frontieră
  • colaborarea în vederea soluționării provocărilor comune
  • promovarea cooperării la nivel local și interpersonal.

În 2014, în cadrul programului Orizont 2020 a fost lansată o cerere de proiecte dedicată regiunii Mării Negre, în valoare de 1,5 milioane EUR. Unul dintre proiectele selectate își propune să creeze o rețea autonomă care să reunească institute de cercetare, universități, grupuri de reflecție și agenții de implementare din regiune. Intitulat Black Sea Horizon, proiectul va pune în comun resursele tuturor statelor riverane (și nu numai) pentru a realiza proiecte de interes comun în domeniul științei, tehnologiei și inovării. Acesta va fi implementat în următoarele 36 de luni.

Detalii

Comunicările Comisiei

Rezoluții ale Parlamentului

Forumul maritim

Atlasul european al mărilor

Afaceri maritime