Havsfrågor

Havsområdesstrategi: Östersjön

Havsområdesstrategi: Östersjön

Havsområdesstrategi: Östersjön

Östersjön

I maj 2014 antog EU-kommissionen en Östersjöagenda för hållbar tillväxt. Fokus ligger på att

  • stimulera innovation och förbättra hållbarheten
  • utveckla kompetens, kvalifikationer och kluster
  • utnyttja befintliga samarbetsformer och föra en sektorsövergripande dialog
  • förbättra finansieringen av havsprojekt.

Kommissionen kommer att underlätta Östersjöagendans genomförande med hjälp av ett forum för intressenter på det havspolitiska området. I samarbete med berörda grupper kommer kommissionen dessutom att anordna en rad workshoppar om blå tillväxt och finansieringsmöjligheter i Östersjöregionen. Mer information kommer snart.

Strategidokument

Bakgrundsmaterial

Mer information