Gospodarka morska

Strategia na rzecz basenów morskich: Morze Bałtyckie

Strategia na rzecz basenów morskich: Morze Bałtyckie

Strategia na rzecz basenów morskich: Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie

W maju 2014 r. Komisja Europejska przyjęła agendę dotyczącą zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego. Koncentruje się ona na:

  • pobudzaniu innowacji i wspieraniu zrównoważonego rozwoju
  • podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji oraz rozwoju klastrów
  • wykorzystywaniu istniejących struktur współpracy i dialogu międzysektorowego
  • ułatwianiu dostępu do finansowania projektom morskim.

Komisja zamierza wspierać wdrażanie agendy dzięki stworzeniu platformy zrzeszającej zainteresowane strony. We współpracy z zainteresowanymi stronami będzie organizować różne warsztaty poświęcone niebieskiemu wzrostowi i możliwościom finansowania w regionie Morza Bałtyckiego. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Najważniejsze dokumenty

Inne źródła informacji

Więcej informacji