Jūrlietas

Jūru baseinu stratēģijas: Baltijas jūra

Jūru baseinu stratēģijas: Baltijas jūra

Jūru baseinu stratēģijas: Baltijas jūra

Baltijas jūra

Eiropas Komisija 2014. gada maijā pieņēma Baltijas jūras ilgtspējīgas izaugsmes programmu. Tās galvenie mērķi:

  • sekmēt inovāciju un ilgtspēju;
  • pilnveidot prasmes un celt kvalifikāciju, veicināt klasteru attīstību;
  • izmantot jau pastāvošas sadarbības struktūras un daudznozaru dialogu;
  • risināt jautājumu par finansējuma pieejamību jūrlietu projektiem.

Komisija ir gatava sekmēt Baltijas jūras programmas īstenošanu, izmantojot jūrlietu ieinteresēto personu platformu. Sadarbībā ar ieinteresētajām personām Komisija organizēs virkni semināru par tādām tēmām kā Zilā (jūras nozaru) izaugsme un finansējuma iespējas Baltijas jūras reģionā. Sīkāka informācija sekos.

Svarīgākie dokumenti

Citi informācijas avoti

Līdzīga tematika