Jūrų reikalai

Jūros baseino strategija. Baltijos jūra

Jūros baseino strategija. Baltijos jūra

Jūros baseino strategija. Baltijos jūra

Baltijos jūra

2014 m. gegužės mėn. Europos Komisija patvirtino Baltijos jūros regiono tvaraus augimo darbotvarkę. Jos tikslai:

  • skatinti inovacijas ir didinti tvarumą,
  • ugdyti gebėjimus ir plėtoti kvalifikacijas, taip pat klasterius,
  • naudoti esamas bendradarbiavimo struktūras ir įvairių sektorių dialogą,
  • sudaryti galimybes gauti finansavimą jūrų srities projektams.

Komisija yra pasirengusi padėti įgyvendinti Baltijos jūros regiono darbotvarkę pasitelkusi jūrų srities suinteresuotųjų subjektų platformą. Bendradarbiaudama su suinteresuotaisiais subjektais ji surengs praktinių seminarų, skirtų mėlynajam augimui ir finansavimo galimybėms Baltijos jūros regione. Vėliau bus pateikta daugiau informacijos.

Pagrindiniai dokumentai

Europos jūrinio potencialo išnaudojimas

Kiti informacijos šaltiniai

Daugiau šia tema