Vesistu strateegia: Läänemeri

Vesistu strateegia: Läänemeri

Vesistu strateegia: Läänemeri

Vesistu strateegia: Läänemeri

Läänemeri

2014. aasta mais võttis Euroopa Komisjon vastu Läänemere jätkusuutliku meremajanduskasvu tegevuskava. Selles keskendutakse järgmistele punktidele:

  • innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse edendamine;
  • oskuste ja kvalifikatsioonide ning klastrite arendamine;
  • olemasolevate koostööstruktuuride ja mitut valdkonda hõlmava dialoogi kasutamine;
  • merendusprojektidele rahaliste vahendite kättesaadavaks muutmine.

Komisjon on valmis hõlbustama Läänemere tegevuskava rakendamist merenduse sidusrühmade platvormi vahendusel. Ta korraldab koostöös sidusrühmadega mitmeid seminare, mis on pühendatud Läänemere piirkonna sinisele majanduskasvule ja rahastamisvõimalustele. Täpsem teave avaldatakse hiljem.

Peamised dokumendid

Muud teabeallikad

Kontekst