Havsfrågor

Havsenergi

Havsenergi

Havsenergi

Vad är det?

Tidvattenturbin som har höjts upp för underhåll. Med tillstånd av European Ocean Energy Association och Marine Current Turbines

Våra hav är en viktig förnybar energikälla, särskilt längs Atlantkusten. Havsenergitekniken håller nu på att utvecklas så att vi kan utnyttja tidvatten och vågor och skillnader i temperatur och salthalt.

Varför behövs EU-insatser?

Utvecklingen inom denna nya sektor kan inte bara hjälpa oss att nå målen om förnybar energi och lägre växthusgasutsläpp, utan kan också bidra till ekonomisk tillväxt genom innovation och nya jobb.

EU stöder redan teknisk utveckling genom sina forskningsprogram. I sitt meddelande om blå tillväxt från september 2012 aviserade kommissionen att den skulle bedöma ytterligare möjligheter och lägga fram ett förslag till åtgärder under 2013.

Officiella dokument

Läs mer

Havsfrågor