Námorné záležitosti

Energia oceánov

Energia oceánov

Energia oceánov

O čo ide?

Prílivová turbína vyzdvihnutá nad hladinu kvôli údržbe. So súhlasom Európskej asociácie oceánskej energie a spoločnosti Marine Current Turbines.

Naše moria a oceány ponúkajú obrovské zdroje obnoviteľnej energie, najmä na atlantickom pobreží. V súčasnosti sa pracuje na vývoji technológií na získavanie energie z oceánov, aby bolo možné využiť potenciál prílivov a vĺn, ako aj rozdiely v teplote a slanosti vody.

Prečo opatrenia na úrovni EÚ?

Rozvoj tohto vyvíjajúceho sa odvetvia by nám nielen pomohol dosiahnuť ciele v oblasti získavania obnoviteľnej energie a zníženia emisií skleníkových plynov, ale mohol by aj podporiť rast hospodárstva prostredníctvom inovácií a tvorby nových pracovných miest.

EÚ už podporuje rozvoj technológií prostredníctvom svojho výskumného programu. Komisia vo svojom oznámení Modrý rast zo septembra 2012 oznámila, že preskúma ďalšie možnosti a predloží návrh opatrení ešte v tomto roku.

Oficiálne dokumenty

Viac informácií

Námorné záležitosti