Gospodarka morska

Energia oceanu

Energia oceanu

Energia oceanu

Energia mórz i oceanów

Informacje ogólne

Turbina elektrowni pływowej podniesiona do celów konserwacji. Zdjęcie opublikowano za pozwoleniem European Ocean Energy Association i Marine Current Turbines.

Morza i oceany otaczające Europę są ważnym źródłem energii odnawialnej, szczególnie wybrzeża Atlantyku. Obecnie opracowywane są technologie wykorzystujące energię z oceanu, zwłaszcza potencjału fal i pływów morskich oraz różnic w temperaturze wody i stopniu zasolenia.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Rozwój tego nowego sektora nie tylko pomógłby nam osiągnąć cele dotyczące stosowania energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale również mógłby być czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy poprzez innowacyjność i tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości.

UE już teraz wspiera opracowywanie nowych technologii za pośrednictwem swojego programu w dziedzinie badań. W swoim komunikacie dotyczącym tzw. niebieskiego wzrostu z września 2012 r. Komisja zapowiedziała, że dokona oceny dalszych opcji i w 2013 r. przedstawi plan działań w tej dziedzinie.

Dokumenty urzędowe

Więcej informacji

Gospodarka morska