Jūrlietas

Okeāna enerģija

Okeāna enerģija

Okeāna enerģija

Kas tā ir?

Plūdmaiņu turbīna izcelta no ūdens, lai veiktu apkopi. Attēls ievietots ar Eiropas Okeāna enerģijas asociācijas un “Marine Current Turbines Ltd” atļauju.

Mūsu jūras un okeāni ir milzīgs atjaunojamās enerģijas resurss, it īpaši (bet ne tikai) Atlantijas okeāna piekrastē. Pašlaik tiek izstrādātas okeāna enerģijas tehnoloģijas, kas ļaus izmantot paisuma un bēguma potenciālu un viļņu spēku, kā arī temperatūras svārstības un sāļuma atšķirības.

Kāpēc jārīkojas ES līmenī?

Izvēršot šo jauno nozari, ne tikvien varēsim sasniegt mērķus atjaunojamās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu samazināšanas jomā, bet arī tiks sekmēta ekonomikas izaugsme ar inovācijas palīdzību un radītas jaunas kvalitatīvas darbvietas.

ES jau atbalsta tehnoloģiju izstrādi savā pētniecības programmā. Turklāt Komisija 2012. gada septembrī paziņojumā par jūras nozaru izaugsmi norādīja, ka izvērtēs vēl citas iespējas un 2013. gadā iesniegs rīcības priekšlikumu.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Jūrlietas