Jūrų reikalai

Vandenyno energija

Vandenyno energija

Vandenyno energija

Kas tai?

Techninei priežiūrai iškelta potvynių ir atoslūgių srovių energijos turbina. Europos vandenyno energijos asociacijos ir „Marine Current Turbines“ nuotrauka.

Mūsų jūrose ir vandenynuose, ypač, bet ne tik, Atlanto vandenyno pakrantėse, slypi didžiuliai atsinaujinantieji energijos ištekliai. Siekiant išnaudoti potvynių ir atoslūgių, bangų ir temperatūros bei druskingumo skirtumų potencialą šiuo metu kuriamos vandenyno energijos technologijos.

Kodėl reikia imtis veiksmų ES lygmeniu?

Susiformavus šiam naujam sektoriui mums ne tik būtų lengviau siekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo ir atsinaujinančiosios energijos tikslų, bet ir diegiant inovacijas bei kuriant naujas aukštos kokybės darbo vietas galėtų būti paskatintas ekonomikos augimas.

ES jau remia technologijų plėtrą vykdydama mokslinių tyrimų programą. 2012 m. rugsėjo mėn. komunikate dėl mėlynojo augimo Komisija paskelbė, kad ji įvertins tolesnes galimybes ir 2013 m. pateiks veiksmų pasiūlymą.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Jūrų reikalai