Meriasiat

Merienergia

Merienergia

Merienergia

Mitä merienergia on?

Huoltoa varten pinnalle nostettu vuorovesivirtausturbiini. Kuva: European Ocean Energy Association and Marine Current Turbines.

Euroopan meret ja valtameret ovat valtavan suuri uusiutuvan energian lähde. Etenkin Atlantin rannikon energiapotentiaali on suuri. Parhaillaan kehitetään merienergiateknologiaa, jolla voidaan hyödyntää esimerkiksi vuorovesi- ja aaltoenergiaa sekä meriveden lämpötila- ja suolaisuuseroja.

Miksi tarvitaan EU-tason toimia?

Merienergiasektorin kehittäminen voi auttaa EU:ta saavuttamaan uusiutuvaa energiaa ja kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevat tavoitteet. Alan innovaatiot voivat myös vauhdittaa talouskasvua ja luoda uusia laadukkaita työpaikkoja.

EU tukee jo merienergiateknologian kehittämistä tutkimusohjelmansa kautta. Komissio ilmoitti syyskuussa 2012 antamassaan nk. sinistä kasvua koskevassa tiedonannossa, että se arvioi merienergian uusia kehittämisvaihtoehtoja ja tekee niitä koskevan toimintaehdotuksen vuonna 2013.

Viralliset asiakirjat

Lisätietoa

Meriasiat