Merendus

Ookeanienergia

Ookeanienergia

Ookeanienergia

Mis see on?

Tõusu–mõõna hoovuste turbiinid, mis on hoolduseks üles tõstetud. Ookeanienergia ja merehoovuste turbiinide Euroopa ühenduse loal.

Meie mered ja ookeanid on suured taastuvenergiaallikad, eelkõige (kuid mitte ainult) Atlandi ookeani piirkonnas. Praegu töötatakse välja ookeanienergia tehnoloogiaid, et kasutada ära tõusude-mõõnade ja laineenergiat ning temperatuuride ja soolsuse erinevusi.

Milleks võtta meetmeid ELi tasandil?

Sellise uue sektori arendamine ei aita meil mitte ainult saavutada taastuvenergia ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega seotud eesmärke, vaid see aitaks innovatsiooni kaudu samuti kaasa majanduskasvule ning võimaldaks luua uusi ning kvaliteetseid töökohti.

EL toetab juba asjaomase tehnoloogia arendamist oma teadusprogrammide raames. Komisjon märkis oma 2012. aasta septembri meremajanduse kasvu käsitlevas teatises, et ta hindab täiendavaid võimalusi ning esitab 2013. aastal ettepaneku meetmete kohta.

Ametlikud dokumendid

Lisateave:

Merendusasjad