Ωκεάνια ενέργεια

Ωκεάνια ενέργεια

Ωκεάνια ενέργεια

Ωκεάνια ενέργεια

Περί τίνος πρόκειται;

Συντήρηση στροβίλου παλιρροϊκών ρευμάτων. Τη φωτογραφία παραχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ωκεάνιας Ενέργειας και Στροβίλων Θαλάσσιων Ρευμάτων.

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί μας αποτελούν αστείρευτη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας κυρίως, αλλά όχι μόνο, κατά μήκος της ακτογραμμής του Ατλαντικού. Οι τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας αναπτύσσονται για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των ρευμάτων και των κυμάτων καθώς και των διαφορών θερμοκρασίας και αλατότητας.

Γιατί χρειάζονται κανόνες σε επίπεδο ΕΕ;

Η ανάπτυξη αυτού του αναδυόμενου τομέα, εκτός του ότι θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, θα μπορούσε να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας μέσω της καινοτομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Η ΕΕ στηρίζει ήδη την τεχνολογική ανάπτυξη μέσω του ερευνητικού της προγράμματος. Στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου 2012 για την Γαλάζια ανάπτυξη, η Επιτροπή αναφέρει ότι θα αξιολογήσει περαιτέρω δυνατότητες και θα προτείνει την ανάληψη δράσης εντός του 2013.

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερα

Θαλάσσια πολιτική