Maritime anliggender

Havenergi

Havenergi

Havenergi

Hvad er det?

Tidal current turbine which has been raised for maintenance. Courtesy of European Ocean Energy Association and Marine Current Turbines.

Vores have og oceaner har store vedvarende energiressourcer at byde på, navnlig langs Atlanterhavets kyster, men ikke kun dér. Der udvikles i øjeblikket havenergiteknologier med henblik på at udnytte potentialet ved tidevand og bølger samt temperaturforskelle og saltindhold.

Hvorfor på EU-niveau?

Udviklingen af denne fremspirende sektor vil ikke blot bidrage til, at vi når vores mål for vedvarende energi og reduktion af drivhusgasser, den kan også stimulere den økonomiske vækst gennem innovation og skabe nye arbejdspladser af høj kvalitet.

EU støtter allerede den teknologiske udvikling gennem sine forskningsprogrammer. I meddelelsen om blå vækst fra september 2012 bekendtgjorde Kommissionen, at den vil undersøge flere muligheder og fremsætte et handlingsforslag i 2013.

Officielle dokumenter

Læs mere

Maritime anliggender