Námořní záležitosti

Energie oceánů

Energie oceánů

Energie oceánů

O co se jedná?

Vodní turbína přílivové elektrárny vytažená nad vodní hladinu z důvodu údržby. S laskavým svolením sdružení European Ocean Energy a firmy Marine Current Turbines.

Naše moře a oceány jsou ohromným zdrojem obnovitelné energie, zejména, i když ne pouze, oblast Atlantského oceánu. V současné době se vyvíjejí technologie využívající energii oceánů, zejména mořského dmutí a příboje či rozdílů v teplotě a slanosti vody.

Proč jsou potřeba opatření na úrovni EU?

Rozvoj tohoto nového odvětví by nám nejenom pomohl splnit cíle v oblasti obnovitelných energií a snížení emisí skleníkových plynů, ale mohl by také stimulovat hospodářský růst díky inovacím a tvorbě nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Evropská unie již rozvoj těchto technologií podporuje v rámci svého výzkumného programu. Ve sdělení o modrém růstu ze září 2012 Komise oznámila, že prozkoumá další možnosti této oblasti a předloží návrh činností v roce 2013.

Úřední dokumenty

Další informace:

Námořní záležitosti