морско дело

Океанска енергия

Океанска енергия

Океанска енергия

За какво става въпрос?

Турбина за добив на енергия от приливи и отливи, вдигната за поддръжка. © Европейска асоциация за океанска енергия и Marine Current Turbines

Нашите морета и океани представляват огромен източник на възобновяема енергия, по-специално (но не само) по атлантическото крайбрежие. В момента се разработват технологии в областта на океанската енергия, за да се използва потенциалът на приливите, отливите и вълните, както и на различията в температурите и солеността.

Защо са необходими действия на равнище ЕС?

Развитието на този възникващ сектор не само ще ни помогне да постигнем целите си в областта на възобновяемата енергия и намаляването на емисиите на парникови газове, но може и да допринесе за икономическия растеж чрез иновации и да доведе до създаване на нови висококачествени работни места.

ЕС вече подкрепя технологичното развитие чрез програмата си за научни изследвания. В своето съобщение „Син растеж“ от септември 2012 г. Комисията обяви, че ще оцени по-нататъшните възможности и ще направи предложение за действие през 2013 г.

Официални документи

Допълнителна информация

Морско дело