Havsfrågor

Havsplanering

Havsplanering

Havsplanering

1. Vad är det?

Finland © Lionel Flageul

Havsplaneringen ska se till att vår användning av havet är så effektiv och hållbar som möjligt. De berörda aktörerna deltar på ett öppet sätt i planeringen av havsverksamheterna.

I juli 2014 antog Europaparlamentet och ministerrådet lagstiftning för att införa gemensamma ramar för havsplanering i EU. Tanken är att varje EU-land fritt ska kunna planera sin havsverksamhet, men den lokala, regionala och nationella planeringen för de gemensamma haven ska samordnas genom gemensamma minimikrav.

2. Varför behövs EU-regler för havsplaneringen?

Konkurrensen om havsrummet, t.ex. för att utvinna förnybar energi eller bedriva vattenbruk, visar att det behövs en effektiv förvaltning av haven för att undvika konflikter och skapa samverkan mellan olika verksamheter.

3. Vilka är fördelarna med havsplaneringen?

Planeringen bidrar till att

  • minska antalet konflikter och öka samverkan mellan olika sektorer och verksamheter
  • främja investeringar genom ökad förutsebarhet och öppenhet och tydligare regler – det stimulerar utvecklingen av förnybara energikällor, energinät och skyddade havsområden och underlättar investeringar i olja och gas
  • öka samordningen mellan medlemsländernas myndigheter som kan använda ett enda instrument för att övervaka utvecklingen av flera olika havsverksamheter – det är enklare och billigare
  • fördjupa samarbetet mellan EU-länderna om kablar, rörledningar, farleder, vindkraftsanläggningar m.m.
  • skydda miljön genom tidig kartläggning av hur den mångsidiga användningen påverkar havsrummet.

Officiella dokument

Mer information

Projekt

  • Plan Bothnia – Förberedande åtgärd om havsplanering i Östersjön (2010–2012)
  • BaltSeaPlan – Projekt om att införa havsplanering i Östersjön (2009–2012)
  • TPEA – Havsplaneringsprojekt i Atlanten, inklusive Keltiska havet och Biscayabukten (2012–2014)
  • Adriplan – Havsplanering i Adriatiska havet och Joniska havet (2013-2015)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Workshoppar

Havsforumet

Havsfrågor