Pomorske zadeve

Pomorsko prostorsko načrtovanje

Pomorsko prostorsko načrtovanje

Pomorsko prostorsko načrtovanje

1. Kaj je pomorsko prostorsko načrtovanje

Finska © Lionel Flageul

Gre za načrtovanje časa in kraja za človekove dejavnosti na morju – da bi zagotovili čim večjo učinkovitost in trajnost teh dejavnosti. Pomorsko prostorsko načrtovanje omogoča pregledno sodelovanje vseh deležnikov.

Julija 2014 sta Evropski parlament in Svet sprejela zakonodajo za vzpostavitev skupnega okvira pomorskega prostorskega načrtovanja v Evropi. Čeprav bodo države članice lahko prosto načrtovale svoje pomorske dejavnosti, bodo za lokalno, regionalno in nacionalno načrtovanje v skupnih morskih območjih veljale minimalne skupne zahteve.

2. Zakaj EU potrebuje nova pravila za prostorsko pomorsko načrtovanje

Konkurenca za pomorski prostor – na področju naprav za obnovljive vire energije, ribogojstva in drugih dejavnosti v porastu – je poudarila potrebo po učinkovitem upravljanju, s čimer bi preprečevali konflikte in spodbujali sodelovanje med različnimi dejavnostmi.

3. Koristi pomorskega prostorskega načrtovanja

Koristi pomorskega prostorskega načrtovanja

  • Zmanjševanje konfliktov med sektorji in vzpostavljanje sinergij med različnimi dejavnostmi.
  • Spodbujanje naložb z uvedbo predvidljivosti, preglednosti in jasnejših pravil bodo spodbudili razvoj obnovljivih virov energije in omrežij, vzpostavitev zaščitenih morskih območij in krepitev naložb v nafto in plin.
  • Večja koordinacija med upravami v vsaki državi, z uporabo enotnega instrumenta za uravnotežen razvoj različnih pomorskih dejavnosti. Koordinacija bo enostavnejša in cenejša.
  • Povečanje čezmejnega sodelovanja med državami EU v zvezi s kabelskimi povezavami, plinovodi in naftovodi, plovnimi potmi, vetrnimi napravami itd.
  • Varstvo okolja z zgodnjim ugotavljanjem vpliva na okolje in možnosti za večstransko uporabo prostora.

Uradni dokumenti

Dodatne informacije

Projekti

  • Načrt Bothnia – pripravljalni ukrepi za pomorsko prostorsko načrtovanje v Baltskem morju (2010–2012)
  • BaltSeaPlan – program za regijo Baltskega morja „Pomorsko prostorsko načrtovanje v Baltskem morju“ (2009–2012)
  • TPEA, Čezmejno načrtovanje v evropskem Atlantiku – projekt pomorskega prostorskega načrtovanja v Atlantiku, vključno s Keltskim morjem in Biskajskim zalivom (2012–2014)
  • ADRIPLAN – projekt jadransko-jonskega pomorskega prostorskega načrtovanja (2013–2015)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Delavnice

Forum o pomorstvu

Pomorske zadeve