Afaceri maritime

Amenajarea spațiului maritim

Amenajarea spațiului maritim

Amenajarea spațiului maritim

Despre ce este vorba?

Drepturi de autor Silvia Baldan

Concurența pentru spațiul maritim – între echipamentele care utilizează surse regenerabile, acvacultură și alte utilizări – face necesară gestionarea mai coerentă a mărilor noastre. Deciziile de amenajare a spațiului maritim se iau la nivel transfrontalier și transsectorial, pentru a garanta că activitățile umane pe mare se desfășoară într-un mod eficace, sigur și durabil. De aceea, Parlamentul European și Consiliul au adoptat o reglementare prin care s-a creat un cadru comun pentru amenajarea spațiului maritim în Europa.

Ce avantaje aduce amenajarea spațiului maritim?

 • Reduce conflictele între sectoare și creează sinergii între diferite activități.
 • Încurajează investițiile, întrucât aduce previzibilitate, transparență și norme mai clare.
 • Stimulează cooperarea transfrontalieră dintre țările UE pentru dezvoltarea rețelelor energetice, a rutelor maritime, a conductelor, a cablurilor submarine și a altor activități, dar și pentru dezvoltarea unor rețele coerente de zone protejate.
 • Protejează mediul, întrucât identifică din timp ce impact și/sau beneficii ar avea utilizarea aceluiași spațiu pentru mai multe activități umane.

Care este situația actuală?

2014: Adoptarea directivei
2016: Termenul-limită pentru transpunere și desemnarea autorităților competente
2021: Termenul-limită pentru stabilirea planurilor de amenajare a spațiului maritim

Ce face UE pentru a sprijini amenajarea spațiului maritim (ASM)?

Asistență tehnică

Platforma europeană pentru ASM

Mecanismul de asistență pentru amenajarea spațiului maritim a fost lansat în 2016 pentru a oferi sprijin administrativ și tehnic țărilor UE în punerea în aplicare a legislației privind amenajarea spațiului maritim. Platforma pentru ASM creată în acest context conține informații despre practicile, procesele și proiectele existente de amenajare a spațiului maritim, întrebări și răspunsuri, studii tehnice și un punct de contact pentru țările UE.

Finanțarea proiectelor ASM transfrontaliere

Aceste proiecte finanțate de UE sunt concepute pentru a facilita cooperarea dintre țările UE în ceea ce privește gestionarea spațiului maritim și, începând cu 2015, pentru a sprijini punerea în aplicare a legislației privind amenajarea spațiului maritim.

 • Planul Bothnia – acțiune pregătitoare privind amenajarea spațiului maritim în Marea Baltică (2010-2012). Finalizat. Rezultate: planul-pilot, serviciul cartografic.
 • Planul BaltSea – proiect în cadrul Programului pentru regiunea Mării Baltice, „Introducerea conceptului de amenajare a spațiului maritim în Marea Baltică” (2009-2012). Finalizat. Rezultate: recomandări, planuri-pilot de amenajare a spațiului maritim, un instrument online avansat de amenajare a spațiului maritim.
 • TPEA – planificarea transfrontalieră în apele atlantice europene – proiect privind amenajarea spațiului maritim în Atlantic, inclusiv în Marea Celtică și Golful Biscaia (2012-2014). Finalizat. Rezultate: planuri-pilot, ghid de bune practici.
 • ADRIPLAN – amenajarea spațiului maritim în Marea Adriatică și Marea Ionică (2013-2015). Finalizat. Rezultate: portal de date, tools4MSP.
 • SIMCELT – promovarea cooperării transfrontaliere practice între țările UE cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind amenajarea spațiului maritim în mările Celtice (2015-2017). Rezultate: studii de caz, un joc de societate și un portal de date.
 • Baltic SCOPE – soluții transfrontaliere în planurile de amenajare a spațiului maritim baltic (2015-2017). Finalizat. Rezultate: documente tematice, hărți comune și un instrument online.
 • MARSPLAN – amenajarea spațiului maritim în Marea Neagră (2015-2017).  Finalizat. Rezultate: studii de caz, cadrul strategic comun pentru ASM, plan de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră Mangalia-Shabla.
 • SIMNORAT – proiect care sprijină implementarea amenajării spațiului maritim în țările UE, precum și lansarea și derularea unor inițiative ASM concrete și transfrontaliere implicând statele membre din regiunea Atlanticului de Nord (2017-2018). Finalizat. Rezultate: Documentele conferinței finale. Atelier de lucru cu studiu de caz.   
 • SIMWESTMED – proiect care sprijină amenajarea spațiului maritim și lansarea și derularea unor inițiative ASM concrete și transfrontaliere implicând țările UE din Mediterana de Vest (2017-2018). Finalizat. Rezultate: Documentele conferinței finale.
 • SUPREME – proiect care sprijină implementarea amenajării spațiului maritim în țările UE, în apele lor marine din estul Mării Mediterane, inclusiv în Marea Adriatică, Marea Ionică, Marea Egee și Marea Levantină, precum și lansarea și derularea unor inițiative ASM concrete și transfrontaliere între țările UE în Mediterana de Est (2017-2018). Finalizat. Rezultate.
 • Pan Baltic Scope – se bazează pe proiectul anterior și continuă să dezvolte instrumente inovatoare, să facă schimb de date și să armonizeze abordările privind ASM, extinzând principiile la întreaga zonă a Mării Baltice.  (2018-2019).
 • SEANSE dezvoltă și testează o abordare comună a evaluărilor strategice de mediu, axându-se pe energia din surse regenerabile și sprijinind implementarea planurilor de amenajare a spațiului maritim în Marea Nordului. (2018-2020)
 • MarSP – proiect care oferă instrumente de gestionare adaptate la contextul socioeconomic și de mediu al fiecărui arhipelag din Macaronezia (2018-2020).
 • OCEAN METISS – proiect menit să dezvolte instrumente ASM la scară regională și locală pentru a stimula economia, păstrând în același timp bogata biodiversitate din Réunion, o regiune ultraperiferică a Uniunii Europene și unul dintre departamentele franceze de peste mări, din Oceanul Indian (2017-2019). Finalizat. Documente.
 • MSP GLOBAL WEST MED PILOT – proiect menit să promoveze bunele practici și activitățile de ASM, pentru a răspunde priorităților și nevoilor regionale și naționale din Mediterana de Vest prin intensificarea cooperării dintre țările UE și țări terțe, în conformitate cu inițiativa WESTMED. (2019). 

Conferințe

ASM în lume

Pentru a învăța din practicile de ASM din restul lumii, am lansat un studiu privind cele mai bune practici internaționale în domeniul amenajării transfrontaliere a spațiului maritim.

Dorim în principal:

 • să creăm un inventar detaliat al implementării ASM în lume;
 • să analizăm patru cazuri de implementare a ASM pentru a găsi cele mai bune practici în ceea ce privește cerințele Directivei 2014/89/UE;
 • să pregătim recomandări privind formatul, aria și valoarea adăugată a cooperării internaționale în materie de amenajare a spațiului maritim

„Foaia de parcurs comună pentru accelerarea proceselor de amenajare a teritoriului maritim/marin la nivel mondial”, adoptată în cadrul celei de a 2-a Conferințe internaționale privind amenajarea spațiului maritim, desfășurată în martie 2017 la Paris, prevede crearea unui forum internațional pentru discuții și schimburi de opinii pe tema amenajării transfrontaliere a spațiului maritim la nivel internațional.

Au avut loc deja trei ateliere ale Forumului internațional privind amenajarea spațiului maritim: unul la Bruxelles în perioada 24-25 mai 2018, unul în Réunion în perioada 26-29 martie 2019 și unul la Vigo, în perioada 12-15 mai 2019. Plecând de la un amplu schimb de bune practici și de la discuții interactive, aceste reuniuni au ca scop elaborarea unor orientări internaționale privind amenajarea transfrontalieră a spațiului maritim. 

Ateliere sectoriale

Mai multe informații

Material video: Amenajarea spațiului maritim pe scurt

Forumul maritim

Afaceri maritime