Afaceri maritime

Amenajarea spațiului maritim

Amenajarea spațiului maritim

Amenajarea spațiului maritim

1. Definiție

Finlanda © Lionel Flageul

Amenajarea spațiului maritim înseamnă planificarea momentului și locului în care se desfășoară activitățile umane pe mare, pentru a asigura eficiența și durabilitatea acestora. Părțile interesate sunt implicate în mod transparent în planificarea activităților maritime.

În iulie 2014, Consiliul și Parlamentul European au adoptat norme care creează un cadru comun pentru amenajarea spațiului maritim în Europa. Fiecare țară a UE va avea libertatea de a-și planifica propriile activități maritime, iar acțiunile de planificare locală, regională și națională în apele partajate vor fi compatibilizate prin aplicarea unui set de cerințe comune minime.

2. De ce are nevoie UE de norme privind planificarea spațiului maritim?

Concurența pentru spațiul maritim (echipamente pentru energie regenerabilă, acvacultură și alte sectoare de creștere) a evidențiat necesitatea unei gestionări eficiente, pentru a evita potențialele conflicte și pentru a crea sinergii între diferite activități.

3. Care sunt avantajele planificării spațiului maritim?

Avantajele sunt următoarele:

  • limitarea conflictelor între sectoare și crearea de sinergii între diferite activități;
  • încurajarea investițiilor, garantând previzibilitatea, transparența și norme mai clare; acest lucru va stimula dezvoltarea de surse de energie regenerabile și de rețele în domeniu, crearea unor zone marine protejate și facilitarea investițiilor în instalații de exploatare a petrolului și gazului;
  • îmbunătățirea coordonării între administrațiile din fiecare țară, prin utilizarea unui instrument unic menit să echilibreze dezvoltarea unor activități maritime; astfel, acestea se vor desfășura mai simplu și cu costuri mai mici;
  • intensificarea cooperării transfrontaliere între țările UE în materie de cabluri, conducte, căi navigabile, instalații eoliene etc.;
  • protejarea mediului, prin identificarea timpurie a impactului utilizărilor multiple ale spațiului și a perspectivelor pe care le oferă.

Documente oficiale

Detalii

Proiecte

  • Plan Bothnia - Acțiune pregătitoare privind amenajarea spațiului maritim în Marea Baltică (2010-2012)
  • BaltSeaPlan - Proiect în cadrul Programului pentru regiunea Mării Baltice, „Introducerea conceptului de amenajare a spațiului maritim în Marea Baltică” (2009-2012)
  • TPEA - Planificarea transfrontalieră în apele atlantice europene: proiect privind amenajarea spațiului maritim în Atlantic, inclusiv Marea Celtică și Golful Biscaia (2012-2014)
  • ADRIPLAN - Amenajarea spațiului maritim în Marea Adriatică și Marea Ionică (2013-2015)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Ateliere

Forumul maritim

Afaceri maritime