Maritieme zaken

Maritieme ruimtelijke ordening

Maritieme ruimtelijke ordening

Maritieme ruimtelijke ordening

1. Wat is het?

Finland © Lionel Flageul

Alles draait om het plannen van menselijke activiteiten op zee om deze zo efficiënt en duurzaam mogelijk te laten verlopen. Alle belanghebbenden moeten hierbij op transparante wijze worden betrokken.

In juli 2014 hebben het Europees Parlement en de Raad wetgeving vastgesteld voor een gemeenschappelijk kader voor maritieme ruimtelijke planning. Elk EU-land mag zijn eigen maritieme activiteiten blijven plannen, maar de lokale, regionale en nationale planning in gemeenschappelijke wateren moet beter worden gecoördineerd volgens bepaalde minimumeisen.

2. Waarom moet de EU dit reguleren?

De concurrentie om ruimte op zee is groot: voor energie-opwekking, aquacultuur en andere groeisectoren. Efficiënt beheer kan belangenconflicten voorkomen en synergieën tot stand brengen.

3. Wat zijn de voordelen?

Maritieme ruimtelijke ordening heeft verscheidene voordelen:

  • minder conflicten tussen sectoren en meer synergie tussen verschillende activiteiten
  • stimulering van investeringen door meer zekerheid, transparantie en heldere regels: dit bevordert de bouw van installaties en netwerken voor schone energie, de aanleg van beschermde natuurgebieden en investeringen in olie en gas
  • meer coördinatie tussen overheidsdiensten in elk land door een gecentraliseerde ontwikkeling van de verschillende maritieme activiteiten: dit is eenvoudiger en goedkoper
  • intensievere grensoverschrijdende samenwerking tussen EU-landen over kabels, pijpleidingen, scheepvaartroutes, windmolenparken enz.
  • bescherming van het milieu door de impact van en de mogelijkheden voor meervoudig gebruik van de ruimte vroeg te bepalen

Officiële documenten

Meer informatie

Projecten

  • Plan Bothnia – Voorbereidende actie voor maritieme ruimtelijke ordening in de Botnische Zee (2010-2012)
  • BaltSeaPlan – Programma voor de invoering van maritieme ruimtelijke ordening in het Oostzeegebied (2009-2012)
  • TPEA, Transboundary Planning in the European Atlantic – Project voor maritieme ruimtelijke ordening in de Atlantische Oceaan, inclusief de Keltische Zee en de Golf van Biskaje (2012-2014)
  • ADRIPLAN – ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning (2013-15)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Workshops

Maritiem Forum

Maritieme zaken