Jūrų reikalai

Jūrinių teritorijų planavimas

Jūrinių teritorijų planavimas

Jūrinių teritorijų planavimas

1. Kas tai?

Suomija © Lionel Flageul

Tai planavimas, kada ir kur žmogus vykdys veiklą jūroje, siekiant užtikrinti, kad ši veikla būtų kuo veiksmingesnė ir tvaresnė. Planuojant veiklą jūrinėse teritorijose skaidriai įtraukiamos suinteresuotosios šalys.

2014 m. liepos mėn. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė teisės aktą, kuriuo nustatoma bendra Europos jūrinių teritorijų planavimo sistema. Kiekviena ES šalis galės laisvai planuoti savo veiklą jūroje, o nustačius bendrus būtiniausius reikalavimus, vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis vykdomas planavimas bendrose jūrose bus labiau suderintas.

2. Kodėl ES reikia jūrinių teritorijų planavimo taisyklių?

Vykstant konkurencijai dėl jūrinių teritorijų – atsinaujinančiosios energijos įrangos, akvakultūros ir kitose augimo srityse – tapo aišku, jog reikia veiksmingo valdymo, kad būtų išvengta galimų konfliktų ir sukurta įvairios veiklos sinergija.

3. Kuo jūrinių teritorijų planavimas naudingas?

Jūrinių teritorijų planavimo nauda:

  • mažiau konfliktų tarp sektorių ir kuriama įvairios veiklos sinergija;
  • skatinamos investicijos užtikrinant nuspėjamumą, skaidrumą ir aiškesnes taisykles. Tai paskatins plėtoti atsinaujinančiosios energijos šaltinius ir tinklus, nustatyti saugomas jūrų teritorijas ir sudaryti geresnes sąlygas investicijoms į naftą ir dujas;
  • didesnis visų šalių administravimo įstaigų tarpusavio koordinavimas naudojant bendrą priemonę įvairios jūrų veiklos plėtojimui suderinti. Tai bus paprasčiau ir pigiau;
  • glaudesnis ES šalių tarpvalstybinis bendradarbiavimas kabelių, vamzdynų, jūrų kelių, vėjo jėgainių ir kitais klausimais;
  • saugoma aplinka anksti nustatant įvairaus teritorijų naudojimo poveikį ir galimybes.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Projektai

  • Plan Bothnia – parengiamoji jūrinių teritorijų planavimo Baltijos jūroje veikla (2010–2012 m.)
  • BaltSeaPlan – Baltijos jūros regiono programos projektas „Jūrinių teritorijų planavimo įdiegimas Baltijos jūroje“ (2009–2012 m.)
  • Tarpvalstybinis planavimas Atlanto vandenyno europinėje dalyje. Jūrinių teritorijų planavimo Atlanto vandenyne, įskaitant Keltų jūrą ir Biskajos įlanką, projektas (2012–2014 m.)
  • ADRIPLAN. Jūrinių teritorijų planavimas Adrijos ir Jonijos jūrose (2013–2015 m.)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Seminarai

Jūrų forumas

Jūrų reikalai