Tengeri területrendezés

Tengeri területrendezés

Tengeri területrendezés

Tengeri területrendezés

Miről van szó?

szerzői jog: Silvia Baldan

A tengeri területekért folyó verseny – pl. megújulóenergia-berendezések telepítése vagy akvakultúra-tevékenységek céljából – világossá tette, hogy tengereink következetesebb igazgatására van szükség. A tengeri területrendezés határokon és ágazatokon átívelő tevékenység; célja a tengeren végzett emberi tevékenységek hatékonyságának, biztonságosságának és fenntarthatóságának biztosítása. Ennek érdekében az Európai Parlament és a Tanács irányelvet fogadott el, mely megteremtette a tengeri területrendezés közös európai keretét.

Milyen előnyökkel jár a tengeri területrendezés?

  • Az ágazatok közötti konfliktusok csökkentése és szinergiák létrehozása a különböző tevékenységek között
  • Beruházások ösztönzése a kiszámíthatóság és az átláthatóság növelése, valamint világosabb szabályok rögzítése révén
  • Fokozott nemzetközi együttműködés az uniós országok között az energiahálózatok, hajózási útvonalak, vezetékek, tenger alatti kábelek fejlesztése és egyéb tevékenységek, csakúgy mint a védett területek összefüggő hálózatainak kialakítása céljából
  • A környezet védelme a tengeri területek többrétű kiaknázásának korai hatásvizsgálata révén

Hol tartunk jelenleg?

2014: elfogadták az irányelvet
2016: az irányelv átültetésének és az illetékes hatóságok kijelölésének határideje
2021: a tengeri területrendezési tervek kidolgozásának határideje

Hogyan támogatja az EU a tengeri területrendezést?

Technikai támogatás

Európai tengeri területrendezési platform

A tengeri területrendezés végrehajtásának támogatási mechanizmusa 2016 óta nyújt adminisztratív és technikai segítséget a tengeri területrendezés kereteit létrehozó jogszabályt végrehajtó uniós országoknak. A projekt gondozza a tengeri területrendezési gyakorlatokkal, folyamatokkal és projektekkel kapcsolatos információkat gyűjtő weboldalt, megválaszolja a beérkező kérdéseket, technikai jellegű tanulmányokat készít, és a tagállamok rendelkezésére álló kapcsolattartó pontként működik.

A tagországközi tengeri területrendezési projektek finanszírozása

Az uniós finanszírozású projekteket úgy alakították ki, hogy egyrészt megkönnyítsék az uniós országok közötti együttműködést a tengeri területrendezés irányításában, másrészt (2015 óta) támogassák a tengeri területrendezés közös európai keretét létrehozó jogszabály végrehajtását.

Konferenciák

A tengeri területrendezés világszerte

Annak érdekében, hogy tanuljunk a világszerte folytatott tengeri területrendezésből, tanulmányt indítottunk a határokon átnyúló tengeri területrendezés terén bevált nemzetközi gyakorlatokról.

A fő célkitűzések:

  • A világszerte alkalmazott tengeri területrendezési gyakorlatok részletes feltérképezése
  • Négy esettanulmány a tengeri területrendezés végrehajtásáról a 2014/89/EU irányelv követelményeinek megfelelő bevált eljárások azonosítására
  • Ajánlások kidolgozása a tengeri területrendezéssel kapcsolatos nemzetközi együttműködés gyakorlatáról, hatóköréről és hozzáadott értékéről

A tengerészeti területrendezés második nemzetközi konferenciáján 2017 márciusában, Párizsban elfogadott, a tengerészeti/tengeri területrendezési eljárások világszintű felgyorsítását célzó közös ütemterv a határokon átnyúló tengeri területrendezéssel összefüggésben kilátásba helyezi egy vélemény- és információcserére szolgáló nemzetközi fórum létrehozását.

A nemzetközi tengeri területrendezési fórum már három alkalommal tartott munkaértekezletet (Brüsszel 2018. május 24–25., Réunion 2019. március 26–29., Vigo 2019. május 12–15.). E találkozókon a résztvevők a széleskörű tapasztalatcsere mellett interaktív megbeszéléseket folytattak, melyek az országhatárokat átlépő tengeri területrendezés nemzetközi útmutatójának kidolgozását hivatottak előmozdítani. 

Ágazatspecifikus műhelytalálkozók

További információk

Videó: Rövid összefoglaló a tengeri területrendezésről

Tengerügyi fórum

Tengerügyek