Tengerügy

Tengeri területrendezés

Tengeri területrendezés

Tengeri területrendezés

1. Miről van szó?

Finnország © Lionel Flageul

A tengeri területrendezés arra a kérdésre hivatott választ adni, hogy hol és mikor végezhető emberi tevékenység a tengeren – hiszen gondoskodnunk kell arról, hogy a tengeri erőforrások kihasználása fenntartható módon és a lehető leghatékonyabban történjen. A tengeri területrendezés keretében az érdekelt felek átlátható módon közreműködnek a tengeri tevékenységek megtervezésében.

2014 júliusában az Európai Parlament és a Tanács jogszabályt fogadott el a tengeri területrendezés közös európai keretének létrehozásáról. A tagállamok a jövőben is szabadon tervezhetik meg saját tengeri tevékenységeiket, ugyanakkor a közös minimumkövetelmények révén könnyebben összehangolható lesz a megosztott tengeri területekre irányuló helyi, regionális és tagállami szintű tervezés.

2. Miért van szükség közös tengeri területrendezési szabályokra az EU-ban?

A tengeri területekért – végeredményben a megújulóenergia-berendezésekért, az akvakultúráért és más ígéretes gazdasági lehetőségekért – folyó verseny világossá tette, hogy az esetleges konfliktusok elkerülése céljából hatékony igazgatásra és a különböző tevékenységek közötti összhangra van szükség.

3. Milyen előnyökkel jár a tengeri területrendezés?

A tengeri területrendezés előnyei a következők:

  • az ágazatok közötti konfliktusok csökkentése és szinergiák létrehozása a különböző tevékenységek között;
  • a beruházások ösztönzése a kiszámíthatóság és az átláthatóság növelése, valamint világosabb szabályok rögzítése révén. Ez hozzá fog járulni a megújuló energiaforrások és a megújulóenergia-hálózatok fejlesztéséhez, a védett tengeri területek létrehozásához, valamint elő fogja segíteni az olaj- és gázipari beruházásokat;
  • a koordináció növelése az egyes országok hatóságai között, mégpedig olyan egységes eszköz révén, amely biztosítja a különböző tengeri tevékenységek kiegyensúlyozott, egymással összehangolt fejlesztését. Az érdekelt felek számára ez az adminisztráció egyszerűsítésével és a költségek csökkenésével fog járni;
  • a tagállamok közötti együttműködés növelése a több EU-ország területét átszelő hírközlési kábelek, energiavezetékek, hajózási útvonalak, illetve közös szélerőművek stb. létesítése céljából;
  • a környezet védelme a tengeri területek többrétű felhasználásának korai hatásvizsgálata és a tengergazdasági lehetőségek ésszerű és fenntartható kiaknázása révén.

Hivatalos dokumentumok

További információk

Projektek

Szemináriumok

Tengerügyi fórum

Tengerügy