Námořní záležitosti

Námořní územní plánování

Námořní územní plánování

Námořní územní plánování

1. O co se jedná?

Finsko © Lionel Flageul

Jde o plánování toho, kdy a kde budou lidé v mořských oblastech provádět různé činnosti – měly by se totiž realizovat co nejefektivnějším a nejudržitelnějším způsobem. Do procesu námořního územního plánování jsou transparentním způsobem zapojeny zainteresované strany.

V červenci 2014 přijal Evropský parlament a Rada právní předpisy, jimiž vznikl společný rámec pro námořní územní plánování. Každá země EU bude moci plánovat své námořní činnosti, přičemž místní, regionální a celostátní plánování ve sdílených námořních oblastech bude více harmonizováno díky souboru minimálních společných požadavků.

2. Proč EU potřebuje pravidla námořního územního plánování?

Ve využívání námořních prostor – pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie na moři, pro akvakulturu nebo další ekonomické činnosti – existuje mezi různými zájmy konkurence. V zájmu prevence konfliktů a naopak s cílem vytvořit synergii mezi různými činnostmi je tedy nutné efektivní řízení.

3. V čem spočívá přínos námořního územního plánování?

Námořní územní plánování přináší tento prospěch:

  • omezuje konflikty mezi jednotlivými odvětvími a vytváří synergii mezi různými činnostmi
  • podporuje investice – tím, že nastoluje předvídatelnost, transparentnost a jasnější pravidla; to posiluje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a příslušných sítí, pomáhá při vyhlašování chráněných mořských oblastí a usnadňuje investice do těžby ropy a zemního plynu
  • zintenzivňuje koordinaci mezi správními orgány jednotlivými zemí tím, že se k vyvážení celé řady námořních činností využívá jednotný nástroj, čímž se celý proces zjednodušuje a zlevňuje
  • prohlubuje se přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými zeměmi EU (týká se kabelů, potrubí, lodních tras, zařízení využívající energie větru atp.)
  • chrání se mořské prostředí, protože se již v raných fázích stanoví, jaký dopad nebo možnosti různé využití daného prostoru přinese

Oficiální dokumenty

Další informace:

Podrobnější informace o projektech

  • Plan Bothnia – Přípravné akce v Botnickém zálivu k námořnímu územnímu plánování v Baltském moři (2010–2012)
  • BaltSeaPlan – Projekt „Zavádění námořního územního plánování v Baltském moři" (2009–2012)
  • TPEA, Transboundary Planning in the European Atlantic (Přeshraniční plánování v evropské části Atlantského oceánu) – projekt územního plánování prostor v Atlantském oceánu, včetně Keltského moře a Biskajského zálivu (2012–14)
  • ADRIPLAN – Námořní územní plánování v Jaderském a Jónském moři (2013–15)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Workshopy

Námořní fórum

Námořní záležitosti