Afaceri maritime

Strategia de securitate maritimă

Strategia de securitate maritimă

Strategia de securitate maritimă

Despre ce este vorba?

Fotografie de Catrin Owen

În iunie 2014, Consiliul European a adoptat strategia de securitate maritimă pentru domeniul maritim global. Obiectivul strategiei este de a furniza un cadru comun pentru autoritățile relevante de la nivel național și european, astfel încât să putem dezvolta politici coerente și să oferim un răspuns european la amenințările și riscurile din domeniul maritim.  În același timp, strategia își propune să protejeze interesele maritime strategice ale UE și să găsească cele mai bune metode de a face acest lucru. Un astfel de cadru va da un numitor comun diferitelor politici și strategii sectoriale. Dar, în primul rând, va consolida semnificativ legătura dintre aspectele de securitate internă și externă ale politicii maritime a UE, precum și cooperarea militară și civilă.

Principalele obiective ale strategiei de securitate maritimă a UE sunt:

1) identificarea și formularea principalelor interesele maritime strategice ale UE;

2) identificarea și formularea amenințărilor, provocărilor și riscurilor pentru interesele maritime strategice ale UE; și

3) organizarea răspunsului UE, adică asigurarea coerenței politicilor și strategiilor maritime specifice sectorului, care sunt foarte diverse, prin stabilirea de principii și obiective comune și prin identificarea domeniilor comune de sprijin.

În decembrie 2014, Consiliul a adoptat un plan de acțiune prin care să se implementeze strategia. Planul conține 130 de acțiuni în cinci domenii:

1) Acțiune externă

2) Cunoașterea situației maritime, supravegherea și schimbul de informații

3) Dezvoltarea capabilităților

4) Gestionarea riscurilor, protejarea infrastructurii maritime critice și răspunsul în situații de criză

5) Cercetarea și inovarea, educația și formarea în domeniul securității maritime

Planul de acțiune identifică, de asemenea, actorii relevanți pentru fiecare acțiune (la nivel UE și național), și prevede un calendar pentru punerea în aplicare.

Documente oficiale

Informații suplimentare

Afaceri maritime