Maritieme zaken

Strategie voor maritieme veiligheid

Strategie voor maritieme veiligheid

Strategie voor maritieme veiligheid

Waar gaat het om?

 Catrin Owen

In juni 2014 heeft de Europese Raad een strategie voor maritieme veiligheid goedgekeurd. Het hoofddoel ervan is de veiligheid op zee te verbeteren door een gemeenschappelijk kader te scheppen zodat alle betrokken nationale en Europese instanties kunnen werken aan een coherent beleid en Europa adequaat kan reageren op maritieme bedreigingen en risico’s.  Het tweede doel is de strategische maritieme belangen van de EU te beschermen en alle opties op dat gebied in kaart te brengen.  Zo'n gemeenschappelijk kader schetst de context en zorgt voor samenhang tussen alle sectorale maatregelen en strategieën. Het belangrijkste is dat er een veel duidelijker verband wordt gelegd tussen de interne en externe veiligheidsaspecten van het maritiem beleid van de EU en civiele en militaire samenwerking.

De hoofddoelstellingen van een maritieme veiligheidsstrategie voor de EU zijn:

1) de strategische maritieme belangen van de EU inventariseren

2) de grootste bedreigingen, uitdagingen en risico's voor de strategische maritieme belangen van de EU in kaart brengen

3) een passend antwoord op die bedreigingen vinden in de vorm van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en samenwerking om te zorgen voor samenhang in het brede scala aan sectorspecifieke maritieme beleidsmaatregelen en strategieën

In december 2014 heeft de Raad een actieplan aanvaard om deze strategie uit te voeren. Dit actieplan bevat 130 maatregelen die onderverdeeld zijn in vijf verschillende gebieden:

1) Extern optreden

2) Maritiem bewustzijn, toezicht en het delen van informatie

3) Ontwikkeling van capaciteit

4) Risicobeheer, bescherming van kritieke maritieme infrastructuur en crisisrespons

5) Onderzoek en innovatie, onderwijs en opleiding voor maritieme veiligheid

Het actieplan geeft ook aan welke instanties op EU-niveau en in de lidstaten voor elke maatregel verantwoordelijk zijn en bevat een tijdschema voor de uitvoering ervan.

Officiële documenten

Meer informatie

Maritieme zaken