Havsfrågor

Havskunskap 2020

Havskunskap 2020

Havskunskap 2020

Vad är det och vad ingår?

Laxägg, Screebe, grevskapet Galway, Irland © Lionel Flageul

Havskunskap 2020 är ett projekt som ska samla marina data från olika källor för att

  • hjälpa näringen, myndigheter och forskare att hitta data och utnyttja dem bättre för nya produkter och tjänster
  • öka kunskapen om hur haven uppför sig.

Varför behövs EU-insatser?

Nationella data räcker inte för att ge oss all den kunskap som vi behöver för att förstå hur haven hänger samman i ett globalt system genom vindar, strömmar och migrerande arter. Därför är det viktigt med en analys på en övergripande nivå.

EU har varit pådrivande när det gäller att integrera olika nationella och lokala data i ett samlat system. Tack vare sina befogenheter på områden som fiske, miljö, transport, forskning, näringsliv och industri kan EU lagstifta om åtgärder som gäller havskunskap och bidra med den finansiering som krävs.

Hur fungerar det i praktiken?

På prototypwebbplatserna för det europeiska marina övervaknings- och datanätverket (Emodnet) kan ingenjörer och forskare se vilka data som finns för ett visst havsområde och ladda ner både rådata och härledda data och produkter, såsom digitala markmodeller, marina livsmiljöer och sedimentspridning. Fördelarna med bättre tillgång till data förklaras med hjälp av fallstudier:

  • Fallstudie 1:  Off-shore-vattenbruk – ny utformning av kassarna
  • Fallstudie 2:  Skydd mot kusterosion
  • Fallstudie 3:  Skydd av kablar för havsbaserad vindkraft
  • Fallstudie 4:  Hydrografiska uppgifter för optimala farleder

Läs mer om marina data

Officiella dokument

havsforumet kan du läsa mer om följande:

Mer information