Pomorske zadeve

Znanje o morju 2020

Znanje o morju 2020

Znanje o morju 2020

Opredelitev in področje uporabe

Ribogojnica lososov, Screebe, Co. Galway, Irska © Lionel Flageul

Znanje o morju 2020 s podatki, zbranimi iz različnih virov:

  • pomaga industriji, javnim organom in raziskovalcem pri iskanju podatkov in učinkovitejši rabi teh podatkov pri razvoju novih proizvodov in storitev,
  • izboljšuje naše razumevanje procesov v morju.

Čemu ukrepi na ravni EU

Podatki, ki jih posamezne države zberejo o morju, ne povedo veliko o morju kot globalnem sistemu, ki ga povezujejo različni vetrovi in sezonski tokovi in v katerem živijo različne selitvene vrste. Analiza teh podatkov na evropski ravni je torej nujna.

EU povezuje različne nacionalne in lokalne sisteme v skupno celoto. Zaradi svojih pristojnostih na področjih, kot so ribištvo, okolje, promet, raziskave, podjetništvo in industrija, lahko zagotavlja finančna sredstva in ustrezno zakonsko ureditev znanja o morju 2020.

V praksi

Na novih spletiščih evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke lahko strokovnjaki in znanstveniki poiščejo podatke o morskih regijah ter prenesejo rezultate opazovanj in izpeljane podatkovne produkte, denimo digitalne prostorske modele, razporeditev usedlin in morskih habitatov. Kakšne so prednosti boljšega dostopa do podatkov je razvidno iz študij primerov:

  • Študija primera 1:  Priobalno ribogojstvo: nove kletke za gojenje na morju
  • Študija primera 2:  Preprečevanje obalne erozije
  • Študija primera 3:  Zaščita kablov vetrnih elektrarn na morju
  • Študija primera 4:  Hidrografski podatki za optimizacijo plovnih poti

Infographic - The European Marine Observation and Data Network - at a glance

Več o podatkih o morju

Uradni dokumenti

Več informacij na forumu o pomorstvu:

Povezane vsebine