Poznatky o mori 2020

Poznatky o mori 2020

Poznatky o mori 2020

Poznatky o mori 2020

Definícia a rozsah

Liaheň lososov, Screebe, Co. Galway, Írsko © Lionel Flageul

Program Poznatky o mori 2020 spája údaje o moriach z rôznych zdrojov a kladie si za cieľ:

  • Pomáhať odvetviu, verejným orgánom a výskumným pracovníkom pri vyhľadávaní údajov a ich efektívnejšom využívaní na rozvoj nových produktov a služieb.
  • Zlepšovať naše znalosti o tom, ako sa správa more.

Prečo opatrenia na úrovni EÚ?

Údaje na úrovni jednotlivých štátov nám neposkytujú všetky potrebné informácie o moriach ako globálnom systéme spojenom presúvajúcimi sa veternými prúdmi, sezónnymi vodnými prúdmi a migrujúcimi druhmi. Preto je potrebná analýza na úrovni EÚ.

Európska únia sa usiluje o integráciu jednotlivých národných a miestnych systémov do jednotného celku. Jej výslovné právomoci v oblastiach, ako sú napr. rybolov, životné prostredie, doprava, výskum, podnikanie a priemysel, jej umožňujú poskytovať finančnú podporu a vydávať právne predpisy týkajúce sa programu Poznatky o mori 2020.

Ako to funguje v praxi?

Prostredníctvom prototypových webových lokalít Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (EMODNET) sa inžinieri a vedci môžu dozvedieť, aké údaje sú k dispozícii pre danú morskú oblasť a stiahnuť si pôvodné pozorovania, ako aj produkty založené na odvodených údajoch, ako sú napríklad digitálne modely terénu, rozdelenie sedimentov a morské biotopy. Prínos zlepšeného prístupu k údajom je vysvetlený prostredníctvom prípadových štúdií:

  • PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1:  Akvakultúra na otvorenom mori: nový dizajn morských klietok
  • PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 2:  Ochrana proti pobrežnej erózii
  • PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 3:  Ochrana káblov veterných zariadení
  • PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 4:  Hydrografické údaje na pomoc pri optimalizácii plavebných ciest lodí

Infographic - The European Marine Observation and Data Network - at a glance

Viac o údajoch o mori

Oficiálne dokumenty

Navštívte námorné fórum, kde sa nachádzajú ďalšie informácie o týchto témach:

Súvisiaci obsah