Wiedza o morzu 2020

Wiedza o morzu 2020

Wiedza o morzu 2020

Wiedza o morzu 2020

Definicja i zakres

Wylęgarnia łososia, Screebe, Co. Galway, Irlandia © Lionel Flageul

W ramach inicjatywy „Wiedza o morzu 2020” gromadzone są dane morskie pochodzące z różnych źródeł, aby:

  • pomóc przemysłowi, władzom publicznym i badaczom w gromadzeniu danych i ich efektywniejszym wykorzystaniu w celu stworzenia nowych produktów i usług
  • lepiej zrozumieć zachowanie mórz i oceanów.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Dane krajowe nie dostarczają wszystkich potrzebnych informacji o morzach i złożonych zjawiskach takich jak zmienne wiatry, prądy sezonowe czy migracja gatunków, dlatego analiza na poziomie europejskim ma zasadnicze znaczenie.

UE aktywnie wspierała ideę połączenia różnych systemów krajowych i lokalnych w jeden spójny system. Dzięki jej kompetencjom w takich dziedzinach jak rybołówstwo, ochrona środowiska, transport, badania, przedsiębiorstwa i przemysł mogła wesprzeć finansowo inicjatywę „Wiedza o morzu 2020” oraz ustanowić dla niej ramy prawne.

Funkcjonowanie w praktyce

Na eksperymentalnej stronie internetowej europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODNET) inżynierowie i naukowcy mogą zobaczyć, jakie dane są dostępne dla danego basenu morskiego, i pobrać zarówno oryginalne obserwacje, jak i dane dotyczące produktów pochodnych, takich jak cyfrowe modele terenu czy rozmieszczenie osadów i siedlisk morskich. Korzyści wynikające z ulepszonego dostępu do danych wyjaśniono w studiach przypadków:

  • STUDIUM PRZYPADKU 1:  Akwakultura przybrzeżna Nowe rodzaje pływających klatek
  • STUDIUM PRZYPADKU 2:  Ochrona obszarów przybrzeżnych przed erozją
  • STUDIUM PRZYPADKU 3:  Ochrona kabli morskich elektrowni wiatrowych
  • STUDIUM PRZYPADKU 4:  Dane hydrograficzne mające pomóc w usprawnieniu szlaków żeglugi

Infographic - The European Marine Observation and Data Network - at a glance

Więcej informacji na temat danych morskich

Dokumenty urzędowe

Na forum morskim znajdziesz więcej informacji na temat:

Więcej informacji