Maritieme zaken

Mariene kennis 2020

Mariene kennis 2020

Mariene kennis 2020

Definitie en toepassingsgebied

Zalmkwekerij, Screebe, Co. Galway, Ierland © Lionel Flageul

"Mariene kennis 2020" bundelt kennis over de zee uit verschillende bronnen om:

  • bedrijven, overheden en onderzoekers te helpen de nodige gegevens te verzamelen en deze doeltreffender te gebruiken voor nieuwe producten en diensten
  • ons meer inzicht te geven in het gedrag van de zeeën

Waarom moet de EU iets doen?

Nationale gegevens vertellen ons niet alles wat we willen weten over de wereldzeeën die door wind, seizoensgebonden stromingen en migrerende soorten nauw met elkaar verbonden zijn. Analyse op Europees niveau is onontbeerlijk.

De EU stimuleert de integratie van verschillende nationale en lokale systemen tot een samenhangend geheel. Zij is bovendien uitdrukkelijk bevoegd voor o.a. visserij, milieu, vervoer, onderzoek, ondernemingen en industrie, zodat zij hieraan ook met geld en wetgeving kan bijdragen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Dankzij de proefwebsites van het Europees marien waarnemings- en gegevensnetwerk (EMODnet) kunnen ingenieurs en wetenschappers zien welke gegevens er over een bepaald zeegebied beschikbaar zijn, en zowel ruwe gegevens als afgeleide producten (reliëfmodellen, sedimentverdelingen, mariene habitats enz.) downloaden. De voordelen van de verbeterde toegang tot gegevens worden geïllustreerd met een aantal voorbeelden van casestudy's: Europees marien observatie- en datanetwerk

  • Casestudy 1:  Aquacultuur op volle zee: nieuw ontwerp van drijvende kooien in zee
  • Casestudy 2:  Bescherming tegen kusterosie
  • Casestudy 3:  Bescherming van kabels van windmolenparken op volle zee
  • Casestudy 4:  Hydrografische gegevens voor de optimalisering van vaarroutes van schepen

Infographic - The European Marine Observation and Data Network - at a glance

Meer over mariene gegevens

Officiële documenten

Op het Maritiem Forum leest u meer over:

Links