Affarijiet marittimi

Għarfien dwar il-Baħar 2020

Għarfien dwar il-Baħar 2020

Għarfien dwar il-Baħar 2020

Definizzjoni u kamp ta' applikazzjoni

Salmon hatchery, Screebe, Co. Galway, Ireland © Lionel Flageul

L-Għarfien dwar il-Baħar 2020 jiġbor flimkien id-dejta dwar il-baħar minn sorsi differenti bl-għan li:

  • Jgħin lill-industrija, lill-awtoritajiet pubbliċi u lir-riċerkaturi jsibu d-dejta u jagħmlu użu aktar effettiv minnha biex jiġu żviluppati prodotti u servizzi ġodda.
  • Itejjeb il-fehma tagħna dwar kif iġibu ruħhom l-ibħra.

Għaliex azzjoni fil-livell tal-UE?

Id-dejta nazzjonali ma tgħidilniex dak kollu li jeħtiġilna nkunu nafu dwar l-ibħra bħala sistema globali konnessa bi rjieħ li jinbidlu, kurrenti tal-istaġun u speċijiet migranti; l-analiżi fil-livell Ewropew hi essenzjali.

L-integrazzjoni ta' sistemi nazzjonali u lokali differenti bħala ħaġa sħiħa koerenti tmexxiet mill-UE. Il-poteri espliċiti tagħha fl-oqsma bħas-sajd, l-ambjent, it-trasport, ir-riċerka, l-intrapriża u l-industrija jippermettulha tipprovdi finanzjament u tilleġiżla favur l-għarfien dwar il-baħar 2020.

Kif taħdem fil-prattika?

Permezz tal-websajts prototipi tan-Netwerk Ewropew tal-Osservazzjoni u d-Dejta dwar il-Baħar (EMODNET), l-inġiniera u x-xjentisti jistgħu jaraw id-dejta disponibbli għal baċir ta' baħar partikolari, u jiddawnlowdjaw kemm l-osservazzjonijiet oriġinali kif ukoll il-prodotti ta' dejta derivati bħall-mudelli diġitali tat-terren, id-distribuzzjonijiet tas-sedimenti u l-ambjenti tal-baħar. Il-benefiċċji ta' aċċess aħjar għad-dejta huma spjegati b'eżempji ta' studju ta' każ:

  • STUDJU TA' KAŻ 1:  Akkwakultura lil hinn mill-kosta: Disinn Ġdid tal-Gaġeġ fil-Baħar
  • STUDJU TA' KAŻ 2:  Protezzjoni Kontra l-Erożjoni Kostali
  • STUDJU TA' KAŻ 3:  Protezzjoni ta' Kejbils għal Park Eoliku
  • STUDJU TA' KAŻ 4:  Dejta Idrografika bħala Għajnuna fl-Ottimizzazzjoni tar-Rotot ta' Navigazzjoni tal-Vapuri

Infographic - The European Marine Observation and Data Network - at a glance

Aktar dwar id-dejta dwar il-baħar

Dokumenti uffiċjali

Żur il-Forum Marittimu għal aktar qari dwar:

Kontenut relatat